De belevenis tafel

Goed doel

De opbrengst van de Rotary GO Rally 2019 is voor de aanschaf van de zogenoemde “BelevenisTafel”, ten behoeve van de bewoners van woonvoorziening De Stove. De Stove is onderdeel van Sjaloomzorg en gevestigd in Sommelsdijk. Hier wonen mensen met een verstandelijke, psychiatrische en/of lichamelijke beperking.

Belevingsgerichte zorg wordt steeds belangrijker om bewoners van woonzorgcentra actief te houden. Deze zorg houdt rekening met iemands persoonlijkheid en behoeften, in plaats van beperkingen, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd.
Steeds meer woonzorgcentra spelen in op deze individuele behoefte door gebruik te maken van de BelevenisTafel.

Over de tafel
De BelevenisTafel is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijk tafel die op elke gewenste plek neergezet kan worden. Mensen kunnen er samen aan tafel zitten en activiteiten uitvoeren.

Graag willen wij hen helpen dit bedrag bij elkaar te “rijden”.