Nieuwsbrief april 2020

Geachte deelnemers, sponsors, vrijwilligers en ondernemers van de Rotary Rally 2020/2021
Op zaterdag 25 april 2020 stond onze 3e editie van de Rotary GO Rally in de planning met 82 equipes!

Echter gezien de ontwikkelingen rondom het ons in de greep houdende Corona virus, met de daaruit voortvloeiende maatregelen en adviezen van o.a overheidswege, waren wij toch genoodzaakt de Rotary GO Rally te verplaatsen. Daarnaast mogen we ook geenszins onderschatten wat voor een impact ‘Corona 2020’ op onze maatschappij heeft en mogelijk op u als deelnemers, sponsor, vrijwilliger of een van uw naasten.

De Rotary GO Rally zal in 2020 geen doorgang vinden, maar zaterdag 24 april 2021 (onder voorbehoud)

Ja, jullie lezen het goed….niet dit jaar, daar het nu wel duidelijk is dat we tot september (in ieder geval) dit soort activiteiten niet mogen organiseren; indien we meer ‘bewegingsvrijheid’ krijgen, dan zullen sommigen van ons op vakantie gaan en anderen meer behoefte hebben aan een andere invulling van hun vrije tijd of andere opgeschoven prioriteiten hebben.

In het najaar zijn er dusdanig veel activiteiten (veel evenementen zijn opgeschoven naar de 2e helft van dit jaar), dat we dan mogelijk mensen zullen missen, dan wel andere locaties moeten gaan zoeken.

Dus onze nieuwe datum voor de Rotary GO Rally editie # 3 is zaterdag 24 april 2021 (onder voorbehoud)!
Noteer deze aub in jullie agenda.

Wij hebben alle mensen, die nu ingeschreven waren voor de rally op 25 april 2020, direct ingeschreven voor zaterdag 24 april 2021. Dus jullie hoeven geen actie te ondernemen, behoudens als jullie niet willen deelnemen.
Er zijn geen extra kosten en wij willen het goede doel ook gelijk houden namelijk
de KNRM (afd Ouddorp) en KIKA.
Dankzij jullie deelname en sponsering, jullie enthousiasme en de inzet van velen, is er genoeg draagvlak om door te gaan in deze tijd en zullen wij er alsnog dan een fantastische dag van maken.

Toch willen wij jullie bedanken voor de inschrijving en jullie deelname aan editie # 3 volgend jaar middels een klein geschenk.
Geniet ervan, bedankt en tot volgend jaar.
Jullie kunnen ons blijven volgen op instagram, facebook en de website.

Dank en blijf gezond, let goed op jezelf en je naasten.

Met vriendelijke groet,

Hans Pijls, Bram Roos, Simone Jordaan, Bastiaan Sterling, Ronald de Koning, Arnold Cazander, Leo Verdonk

Zijn er vragen betreffende uw inschrijving, deelname, restitutie gelden of van andere aard, schroom dan niet contact met ons op te nemen.