Nieuwsbrief maart 2020

Geachte deelnemers en sponsors van de Rotary Rally 2020

Op zaterdag 25 april 2020 staat onze 3e editie van de Rotary GO Rally in de planning met 82 equipes!

Alweer bijna 1 jaar geleden hadden we onder fantastische omstandigheden onze 2e editie en wij wilden dat dit jaar zeker weer evenaren!
Veel deelnemers en sponsors zijn gecharmeerd van de opzet, de sfeer en de goede doelen die er gekozen worden, waarvoor wij het met z’n allen doen.

Ook dit jaar weer!….Echter niet wetende dat mogelijk “Corona” ons in de wielen gaat rijden….
Zoals de meesten van jullie weten, heeft het kabinet recentelijk besloten om tot 31 maart a.s alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen geen doorgang te laten vinden.
Dit geldt ook voor ons evenement.
Als deze adviezen blijven gehandhaafd, dan wel nog worden aangescherpt, dan zijn wij genoodzaakt de Rally te verplaatsen naar een andere datum in dit jaar, dan wel weer op te pakken in 2021.

Het is echter nog niet zover en wij als organisatie van de Rally blijven positief en hopen er het beste van.
Natuurlijk staan wij in goed contact met RIVM en GGD, waarbij het advies van de gemeente doorslaggevend zal zijn.

Zodra wij meer weten, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.
We gaan er nu vanuit dat wij in de 1e week van april een definitief besluit zullen nemen. 
In het geval 18 april niet door kan gaan, heeft het onze voorkeur de rally te verplaatsen naar een andere datum, maar ook dat zullen we dan overleggen en voorleggen.

We begrijpen dat wanneer het niet door kan gaan, dit een enorme teleurstelling voor jullie is. Ook wij waren er ons al helemaal op aan het voorbereiden om jullie allen een warm onthaal te geven. We hopen echter, gelet op de huidige situatie, dat jullie er allemaal begrip voor hebben!

Met vriendelijke groet,

De rally commissie