Rotary GO Rally 2020

Geachte deelnemers, sponsors, vrijwilligers en ondernemers van de Rotary Rally 2020
(klik op nevenstaande link voor de video boodschap: https://www.facebook.com/rotarygorally/videos/1819298128206438/)
Op zaterdag 18 april 2020 staat onze 3e editie van de Rotary GO Rally in de planning met 82 equipes!

Echter gezien de ontwikkelingen rondom het ons in de greep houdende Corona virus, met de daaruit voortvloeiende maatregelen en adviezen van o.a overheidswege, zijn wij toch genoodzaakt de Rotary GO Rally te verplaatsen. Daarnaast mogen we ook geenszins onderschatten wat voor een impact ‘Corona 2020’ op onze maatschappij heeft en mogelijk op u als deelnemers, sponsor, vrijwilliger of een van uw naasten.

De Rotary GO Rally zal dus NIET plaatsvinden op zaterdag 18 april.

Als Commissie zijn wij drukdoende met het kiezen van een nieuwe datum, waarbij onze insteek is om de Rally dag als een ‘beleving en een fantastische tocht’ te willen definiëren, en willen wij dus weloverwogen, in afweging nemend de situatie, niet zomaar uitgaan van verplaatsen naar de 2e helft van het jaar, maar mogelijk zelfs naar april-mei 2021. Alles in afwachting en relativerende naar het verloop van de Corona impact.

Zodra wij meer weten en een geschikte datum hebben, zullen wij jullie tijdig weer informeren en benaderen en hopen van harte, ook in kader van het goede doel waar we het gezamenlijk allemaal voor doen, om er alsnog een extra fantastische dag van te maken.

De voorgaande edities zijn goed verlopen, waarbij de beleving van de dag, maar ook de voorbereiding en het moment van ‘uitreiken van de cheque’ voor het goede doel, van dusdanige aard waren, dat wij alles in het werk willen stellen, om deze beleving weer te ervaren en waar mogelijk te overtreffen.

Wij hopen op jullie begrip, maar tevens dat jullie allemaal in grote getalen aanwezig zullen zijn op onze Rotary GO Rally om er een onvergetelijke dag van te maken, maar tevens om bewust ervan te genieten dat wij, gezamenlijk, de Corona crisis hebben overwonnen. Onze insteek is dat iedereen die zich nu heeft ingeschreven (en betaald heeft) zijn inschrijving kan behouden en meegaat naar de nieuwe datum. Mocht dit voor u niet schikken om welke reden dan ook, dan verzoeken wij u ons dat kenbaar te maken via e-mail: rotarygorally@gmail.com.

Zijn er vragen betreffende uw inschrijving, deelname, restitutie gelden of van andere aard, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Hans Pijls
Voorzitter Rotary GO Rally

 

 

 

update 14 maart 2020

Geachte deelnemers en sponsors van de Rotary Rally 2020

Op zaterdag 18 april 2020 staat onze 3e editie van de Rotary GO Rally in de planning met 82 equipes!

Alweer bijna 1 jaar geleden hadden we onder fantastische omstandigheden onze 2e editie en wij wilden dat dit jaar zeker weer evenaren!
Veel deelnemers en sponsors zijn gecharmeerd van de opzet, de sfeer en de goede doelen die er gekozen worden, waarvoor wij het met z’n allen doen.

Ook dit jaar weer!….Echter niet wetende dat mogelijk “Corona” ons in de wielen gaat rijden….
Zoals de meesten van jullie weten, heeft het kabinet recentelijk besloten om tot 31 maart a.s alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen geen doorgang te laten vinden.
Dit geldt ook voor ons evenement.
Als deze adviezen blijven gehandhaafd, dan wel nog worden aangescherpt, dan zijn wij genoodzaakt de Rally te verplaatsen naar een andere datum in dit jaar, dan wel weer op te pakken in 2021.

Het is echter nog niet zover en wij als organisatie van de Rally blijven positief en hopen er het beste van.
Natuurlijk staan wij in goed contact met RIVM en GGD, waarbij het advies van de gemeente doorslaggevend zal zijn.

Zodra wij meer weten, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.
We gaan er nu vanuit dat wij in de 1e week van april een definitief besluit zullen nemen. 
In het geval 18 april niet door kan gaan, heeft het onze voorkeur de rally te verplaatsen naar een andere datum, maar ook dat zullen we dan overleggen en voorleggen.

We begrijpen dat wanneer het niet door kan gaan, dit een enorme teleurstelling voor jullie is. Ook wij waren er ons al helemaal op aan het voorbereiden om jullie allen een warm onthaal te geven. We hopen echter, gelet op de huidige situatie, dat jullie er allemaal begrip voor hebben!

Met vriendelijke groet,

De rally commissie

————————————

De inschrijving voor de Rotary GO Rally 2020 is GESLOTEN!
Wij hebben 82 ingeschreven equipes en u kunt nog een email sturen naar rotarygorally@gmail.com voor plaatsing op de reservelijst, ingeval van afzeggingen/verhinderingen.

                  Goeree Overflakkee 21-02-2020

 

 

 

Op zaterdag 18 april 2020 zal de 3e editie van de rally plaatsvinden. We kunnen nu al meedelen dat het een waar spektakel zal worden met een fraaie start- en finish locatie! Daarnaast wordt het natuurlijk wederom een zeer sfeervolle en gezellige dag!

Het aantal equipes is, in verband met de locaties en overige logistiek, beperkt tot 80…
dus schrijf snel in om zeker te zijn van deelname. Het inschrijfformulier vindt u hier

Wilt u sponsor worden van dit fantastische evenement, klik dan hier en maak een keuze uit uw sponsorpakket; of u kunt contact opnemen met ons via rotarygorally@gmail.com.

Bij vragen een mail naar: rotarygorally@gmail.com